The Birkman Method

6 februari 2017

Birkman är ett verktyg för karriärplanering och intresse för olika områden. Människosyn enligt Birkman: Alla människor har sina medfödda personlighetsdrag och det är genom våra olikheter vi kan bidra till varandra med olika perspektiv. Det finns inget rätt eller fel. Det är hur vi använder våra egenskaper och förmågor som bidrar till gruppen. Birkman använder ord för att stärka och uppmuntra människors egenskaper istället för att problematisera olikheter. Att bli medveten om hur och varför Du förhåller dig till världen på Ditt unika sätt bidrar till att du kan stå upp för dina behov, styrkor och svagheter. I nuläget är det den enda personlighetstest på marknaden som även tar hänsyn till underliggande behov för beteende. Testet undersöker personlighetsfaktorer och perception i social kontext. Birkman kombinerar beteendefaktorer och yrkesliv i samma test. Birkman-metoden kan med fördel användas för ledarutveckling, karriärsplanering, utbildningsval och andra val när personlighet ska passa ihop med fortsatta yrkesval och livsval. Testet bidrar även till ökad förståelse för egna stressreaktioner och hur omgivningen kan reagera i sina olika reaktionsmönster. Vid köp når du en testlänk där du lämnar en mail-adress för att jag ska nå dig för återkoppling. Testet innebär en frågepanel på drygt 200 frågor. Testet kan göras på svenska eller engelska. Efter genomfört test bokas personlig återkoppling. Antingen i Stockholm, Nyköping eller efter överenskommelse. Det finns möjlighet att få återkoppling via Skype. Mer information om testen finns här.

Pris: 4500 kr inkl moms

Leave a Reply

  • (will not be published)