Hjärnpodden

#21 – Ledarskap – med hjärnan: SCARF-modellen

I detta avsnitt möter vi Eva Hamboldt igen och pratar vidare om ledarskap och hjärnan. Vi pratar om Neuroledarskapsmodellen om vår sociala hjärnas behov. När de här behoven inte är tillgodosedda kommer vi uppfatta andra och vår sociala miljö som… Läs mer

#18 Fysisk aktivitet och plasticitet

I det här avsnittet träffar vi Jenny Nyberg, forskare på institutionen för fysiologi och neurovetenskap vid Göteborgs Universitet. Jenny har forskat på plasticitet och genom sin forskning sett hur fysisk aktivitet påverkar vår förmåga att lära oss och minska risken… Läs mer

#13 – Motivation – hur svårt kan det vara?

Intervju med Anna Tebelius Bodin, pedagog och inlärningsexpert med förflutet inom inlärningspsykologi, har forskat på Harvard om inlärning. I det här avsnittet pratar vi om motivation i förhållande till inlärning och vad som krävs för att motivation ska utvecklas och… Läs mer

#12 Hjärnan i skolan

I det här avsnittet pratar Kristina Bähr själv om barns utveckling under småbarnsåren och skolåren och hur hjärnans olika egenskaper utvecklas över tid. Förståelse för utvecklingen har betydelse när vi möter barn i skolan. När vi förstår vilken utvecklingsnivå de… Läs mer