Hjärnpodden

#83 Trakasseri av chef på jobbet

I det här avsnittet pratar Ann Fagreus och Ann Wiklund om trakasserier av chefer och ledare och mönster som finns i organisationer där chefer är utsatta. Ann Fagreus har ett förflutet inom HR (personalfrågor) och arbetsmiljöfrågor och Ann Wiklund arbetar… Läs mer

#78 Kommunikativt ledarskap – Päˆr Lager

Pär Lager har en master i politisk vetenskap i Uppsala och arbetar som styrelseledamot, författare och talare. Pär har skrivit boken ”Kommunikativt ledarskap” som kom ut hösten 2017. I den boken beskrivs forskning om kommunikation, hur den påverkar effekten av… Läs mer