#92 Neurovetenskaplig psykiatri – Christoffer Rahm

10 april 2018

Neurovetenskaplig psykiatri är ett perspektiv inom den medicinska specialiteten psykiatri, som innebär att läkaren kan ta in den nya kunskapen om neurovetenskaplig forskning i den kliniska vardagen.

Hur kan vetenskapen bidra till en helhetssyn om människan och komplettera bilden med hjälp av den forskning om hjärnan som sker just nu?

Lyssna på Christoffer Rahm i detta ämne i Hjärnpodden. Christoffer Rahm är chefsläkare inom psykiatrin i Stockholm och forskar inom psykiatri på Karolinska Institutet. Christoffer har undervisat blivande läkare och har skrivit boken ”Neurovetenskaplig Psykiatri” för att komplettera psykiatrin med perspektivet från den nya forskningen om hjärnan.

Sök gärna upp Christoffer Rahm och Karolina Sörmans kurs på EdX.org. Länk finns här: https://courses.edx.org/courses/course-v1:KIx+ki-neupsy1+1T2018/course/

Kristina når du på kontakt@hjarnpodden.se

 

Hjärnpodden

Leave a Reply

  • (will not be published)