#91 Tonåring och lagom perfekt – Linda Hiltunen

21 mars 2018

Linda Hiltunen, PhD i sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö, har forskat om ungdomars upplevda psykiska ohälsa och vad den beror på. I sin forskning har hon identifierat en del som rör skolprestationer och en annan del som handlar om att höra till i gruppen.

I den här intervjun pratar vi om avhandlingen som heter ”Lagom Perfekt” och vad Linda har fått fram i de 498 elevuppsatser hon har studerat och de enkäter hon lämnat ut i gymnasieklasser. Hon har både identifierat ungdomarnas upplevelser, men även hur ungdomarna själva skapar strategier för att hantera sin ohälsa eller stress.

En påtaglig fråga som ställs i avsnittet är de vuxnas brist på närvaro i ungdomars liv. Avsnittet är särskilt intressant för de som har egna gymnasieelever hemma eller undervisar/arbetar på gymnasiet.

Lindas avhandling hittar du här: https://www.adlibris.com/se/bok/lagom-perfekt-erfarenheter-av-ohalsa-bland-unga-tjejer-och-killar-9789179242879

Vill du ha kontakt med Kristina mailar du som vanligt till kontakt@hjarnpodden.se

 

Hjärnpodden

Leave a Reply

  • (will not be published)