#86 Forskning kring elevhälsa – Ingrid Hylander

12 januari 2018

Ingrid Hylander är psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Ingrid har länge arbetat i elevhälsa, skola och sjukvård med barn och unga och har i sin forskning tittat på samarbetet inom elevhälsan och mellan elevhälsans olika yrkesgrupper.

I boken ”Elevhälsa som främjar lärande – Om professionellt samarbete i retorik och praktik” har hon och Gunilla Guvå sammanfattat forskning om elevhälsoprojektet. I avsnittet pratar vi om olika utvecklingsområden för elevhälsan och vad syftet med elevhälsan är i nya skollagen. Vi pratar även om den vilsenhet som uppstår när elevhälsans olika professioner behöver hitta nya roller i teamet med andra uppgifter än sitt tidigare arbete.

 

Böcker vi pratar om i detta avsnitt är;

https://www.bokus.com/bok/9789144110127/elevhalsa-som-framjar-larande-om-professionellt-samarbete-i-retorik-och-praktik/

https://www.bokus.com/bok/9789127818798/att-organisera-for-skolframgang-strategier-for-en-likvardig-skola/

 

Hjärnpodden

Leave a Reply

  • (will not be published)