#80 Hitta ditt viloläge med meditation – intervju med Magnus Fridh

15 november 2017

Meditation och mindfulness har blivit allt mer spritt som möjlighet att hitta sitt viloläge – även i västvärlden. I det här avsnittet möter jag Magnus Fridh, som är en av grundarna till Mindfulness-appen. I avsnittet pratar vi om hur mediation och mindfulness på olika sätt bidragit i Magnus eget liv och varför han skrev sin bok ”Viloläge” som kom ut hösten 2017 på Natur och Kultur.

Magnus har mediterat sedan tonåren och har lärt sin många olika tekniker för mindfulness. I det här avsnittet pratar vi om hur man kan komma igång.

Människans förutsättningar är att ha ett tjattrande sinne (monkey mind) och mindfulness kan vara ett sätt att få ”apan” att sätta sig ner lite lugnt.

Mindfulness och meditation kan tyckas svårtillgängligt för den som precis börjar. Vi störs av att tankarna åker i väg, men det är just det som är träningen ? att notera när tankar stör sinnets fokus.

Magnus Fridh är med i avsnitt 47 av Hjärnpodden tillsammans med Martin Wikfalk, den andra grundaren av Mindfulnessappen.

Länk till avsnittet

Boken Viloläge hittar du här. 

För att få kontakt med Kristina efter avsnittet mailar du lättast till kontakt@hjarnpodden.se

 

Hjärnpodden

Leave a Reply

  • (will not be published)