#79 Kalla mig galen – intervju med Christian Dahlströˆm

31 oktober 2017

Christian Dahlström är civilekonom och/men driver podcasten ”Sinnessjukt” sedan mars 2015.

Sinnessjukt och Hjärnpodden har följts åt och peppar varandra bland poddarna.

Christian Dahlström kommer ut med sin nya bok den 1 november 2017 som heter ”Kalla mig galen”. Det gav oss tillfälle att prata om psykisk hälsa och ohälsa i Hjärnpodden och samtalet handlar om Christians bok och engagemang för psykisk ohälsa.

Christians bok handlar om hans uppväxt, hans sökande i sin historia och hur han själv mötts av vården och fått sitt engagemang för att bryta tabu kring psykisk ohälsa. Boken är bitvis skakande men inger ett stort hopp att det faktiskt kan bli bra efter tuffa perioder i livet, med depression och ångest.

En stor del av samtalet gick även åt till att prata om de förutsättningar psykiska ohälsotillstånd får tillgång till samhällets och sjukvårdens resurser. Psykisk ohälsa är en stor del av ohälsotalet i samhället i dag och det borde vara en prioriterad fråga i samhällsdebatten.

Hur ska vi komma vidare i de frågorna? Hur ska engagemanget öka hos de som tar beslut? Kanske är ökad kunskap om psykiska sjukdomar och hjärnan några vägar.

Länk till Christians bok hittar du här: ”Kalla mig galen”

För mer information om hjärnan i arbetslivet prenumerera på nyhetsbrevet från Exist.se.

Hjärnpodden

Leave a Reply

  • (will not be published)