#69 Migration och stress – Riyadh Al-Baldawi

14 augusti 2017

Riyadh Al-Baldawi är psykiater på Orienthälsan och docent vid Ersta-Sköndals Högskola. Under större delen av sin läkargärning i Sverige har Riyadh arbetat med och forskat inom migration och hur människor anpassar sig i ett liv på flykt.

Riyadh kom till Sverige av en slump på 1980 talet då han utbildat sig i Europa och blev inkallad till militärtjänst i kriget mellan Iran och Irak. Han vägrade och räknades som desertör. Egentligen var Riyadh på väg till Kanada, men har nu blivit kvar i över 30 år. Hela tiden har engagemanget för migrationsfrågor funnits och är nu docent vid Ersta Sköndal i migrationsfrågor.

I det här avsnittet pratar vi om den normala reaktion, som kallas migrationsrelaterad stress. Det uppstår som en följd av den belastning människan upplever efter en påtvingad flytt till ett annat land. Vi pratar även om att PTSD (Post Traumatisk Stress) inte drabbar alla människor som kommit från ett annat land.

Riyadh har träffat många människor på flykt, asylsökande och människor som försöker anpassa sig till sin nya livsmiljö. Därför är det här avsnittet relevant för alla som arbetar i skola, elevhälsa, sjukvård, politik och socialtjänst. Det är även relevant för alla som försöker förstå en annan människa i ett livssammanhang ingen kanske någonsin önskat sig. Hur kan vi finnas där som medmänniska?

Riyadh Al-Baldawi nås på r.baldawi@orienthalsan.se

För kontakt med Kristina är det lättast att maila till kontakt@hjarnpodden.se

Leave a Reply

  • (will not be published)