#66 Hjärntrötthet

5 juli 2017

I det här avsnittet pratar Kristina med Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck om hjärntrötthet. Birgitta är neuropsykolog och arbetar med utredningar och rehabilitering efter olika skador mot huvudet. Lars är neurolog, som forskat på cellbiologi. Han mötte tidigt i sin karriär patienter som drabbats av en skallskada efter exempelvis cykelolycka, som hade svårt att fortsätta sina högskolestudier trots samma begåvning som tidigare. Orsaken var en förlamande trötthet.

I avsnittet pratar vi om hur lite vi fortfarande vet om vad som händer i hjärnan vid skalltrauma och vid sjukdomar som drabbar hjärnan. Det vi vet är att flera individer visar symptom med extrem, förlamande trötthet efter vardagsbelastning. Det kan vi sammanfatta under begreppet hjärntrötthet.

Det är viktigt att förstå att det finns och att det fortfarande inte finns tillräckligt med kunskap i området. Det kännetecknas av en trötthet som INTE GÅR ATT SOVA BORT och dålig uthållighet. Eftersom kunskapen i samhället fortfarande är begränsad är Lars Rönnbäck noga med att poängtera att vi inte kan skuldbelägga vare sig samhälle, arbetsgivare eller individer. Istället bör vi fokusera på att ödmjukt utforska vad detta handlar om och försöka hitta den nivå som fungerar för varje individ.

Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck finns till vardags på Göteborgs Universitet och Sahlgrenska sjukhuset. Länk till hemsidan om hjärntrötthet (Mental Fatigue) hittar du här.

Länk till Birgitta och Lars bok om hjärntrötthet hittar du här. Boken heter ”När hjärnan inte orkar: om hjärntrötthet”.

Vill du ha nyhetsbrev från Exist.se – anmäl dig längst ned på sidan.

BESTÄLL ÄVEN DIN EGEN STRESSHJÄRNA! 

Leave a Reply

  • (will not be published)