#60 Minnet. Intervju med professor Lars Nyberg om minnesforskning

3 maj 2017

#60 Minnet. Intervju med professor Lars Nyberg om minnesforskning

Lars Nyberg professor i psykologi och neurovetenskap och arbetar med forskning om minnet och avbildningstekniker av hjärnan.

Lars har sedan 25 år deltagit och drivit befolkningsstudien ”Betula” där man gjort minnestestningar var femte år på en stor grupp individer. På så sätt har man kunnat följa minnesförändringar, livsstilsfaktorer och risk/friskfaktorer hos samma individer.

2016 skrev Lars boken ”Det åldrande minnet: nycklar till att bevara hjärnans resurser” (Natur och Kultur) tillsammans med Lars-Göran Nilsson och Peter Letmark. Boken berättar om Betula och de fynd man kan se och en hel del annat.

I det här avsnittet pratar vi om vad som påverkar minnet och hur vi kan påverka gott minne.

Mer information om Lars Nyberg hittar du här.

Mer information om forskningen vid Umeå universitet:

Boken kan du exempelvis beställa från Bokus.

Leave a Reply

  • (will not be published)