#52 – Ny medicin mot Alzheimer på väg – Bengt Winblad professor

12 februari 2017

Alzheimers sjukdom är en sjukdom som drabbar förmågan att minnas, planera, lära nytt och snabbhet. Våra kognitiva förmågor drabbas.

Bengt Winblad, professor i neurogeriatrik, Karolinska Institutet, berättar i det här avsnittet om nya strategier för att ta fram nya läkemedel mot Alzheimer och vilka strategier som är närmast i tiden för att bli läkemedel på marknaden.

Det finns olika läkemedel på väg, med olika verkningsmekanismer, som påverkar signalsubstanser i nervcellerna. Andra ämnen påverkar bildningen av de proteiner (bl a amyloid) som lagras in i cellerna och förstör nervcellernas funktion.

I avsnittet pratar vi om några olika strategier, där forskningen har kommit lång och snart kan vara verkligen. Bl a kan ”vaccination” mot Alzheimer snart vara en möjlighet (immunterapi).

Bengt Winblad hittar du på Karolinska Institutet.

Leave a Reply

  • (will not be published)