#51 Nytta med medling – intervju med Tamara Maskovic

6 februari 2017

Medling är en metod för att lösa meningsskiljaktigheter mellan människor. En metod av lyssnande. I detta avsnitt hör du en proffsmedlare som arbetat med medling länge, både lokalt, nationellt och internationellt.

 

Gäst i det här avsnittet av Hjärnpodden är Tamara Maskovic, medlare på Medlingscentrum i Stockholm. Tamara är utbildad socionom, som tidigt i sin karriär intresserade sig för kraften i lyssnande samtal och vad det får för effekter. Tamara har arbetat i små och stora företag, internationellt, bl a på Balkan. Medling är ett sätt att få människor i konflikt att bli hörda och sedda och sedan kunna närma sig varandra för en lösning när de/vi tycker olika. Tamara berättar hur Norge använder medling mycket mer och hur medling kan lösa små och stora konflikter.

Kommentera gärna här eller på Facebook

Kontakt med Kristina får du här

Leave a Reply

  • (will not be published)