#18 Fysisk aktivitet och plasticitet

18 mars 2016

I det här avsnittet träffar vi Jenny Nyberg, forskare på institutionen för fysiologi och neurovetenskap vid Göteborgs Universitet.

Jenny har forskat på plasticitet och genom sin forskning sett hur fysisk aktivitet påverkar vår förmåga att lära oss och minska risken för många sjukdomar hjärnan.

Vi vet mycket om hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet i dag. Det påverkar vår förmåga till ökade kognitiva förmågor, exempelvis förmåga att planera, fatta beslut och tänka. Fysisk aktivitet minskar även risken för inflammation och negativa effekter av stress.

I dagens avsnitt tar vi upp vilken fysisk aktivitet som gagnar vår hjärna och tar även upp ämnet att fysisk aktivitet i skolan skulle troligen bidra till bättre skolresultat för fler elever.

Det behövs en debatt om fysisk aktivitet, inte bara för att minska övervikt och metabola sjukdomar utan även för att förbättra förutsättningar för en frisk hjärna och ökat lärande.

Där finns bland annat några artiklar Jenny Nyberg skrivit om plasticitet och hjärnan och fysisk aktivitet.

Exist.se

Leave a Reply

  • (will not be published)