Fokus på hjärnan

Leda med hjärnan

Exist Nu AB arbetar med en helhetssyn med fokus på hjärnans förmåga och begränsning.

Min övertygelse är att ledarskap börjar i det mänskliga mötet. Mitt bidrag till världen är att verka för att få människor att växa och förstå sig själv och andra i ett större perspektiv.

För att Du ska ha engagerad, ansvarstagande personal, som kan se hur de kan bidra till helheten med sina respektive styrkor vässar vi ditt ledarskap och lyssnande.

Exist Nu AB arbetar med handledning av chefer, coaching, seminarier/föreläsningar och användbara modeller från neuroledarskapsforskningen.

Vill du veta mer? Registrera dig för nyhetsbrev, som tar upp aktuell forskning inom ledarskap, neurovetenskap, coaching och psykologi. Nyhetsbrevet kommer var annan vecka.

Visste du att ca 50% av alla chefer känt sig nedstämda eller deprimerade senaste året, 74% har haft sömnstörningar under samma tidsperiod? Källa

Handledning

Exist erbjuder chefshandledning och handledning till professionella yrkesutövare i människonära yrken.

Handledning  

Föreläsningar

Föreläsningar inom neuroledarskap, hjärnan i skolan och på jobbet, med fokus på hur hjärnan bidrar till och motverkar optimala prestationer.

Föreläsningar  

Hjärnan i skolan

Hjärnan i skolan är boken som förklarar hur barnets växande hjärna påverkar inlärning. Boken berör även lärarnas förutsättningar att arbeta i skolmiljön samt de lagar och regler lärare behöver förhålla sig till.

Boken ger dig även insikter i hur stress och sociala faktorer spelar in i den gemensamma arbetsmiljön.

Beställ boken