Exist Publishing

Förlag

Hjärnan i skolan

ISBN 9789163774737

Hjärnan i skolan är en nyskriven bok som förklarar hur barnets växande hjärna påverkar inlärning. Boken grundas på en grundläggande föreläsning om hur hjärnan utvecklas och mognar under skolåren och hur det påverkar inlärningen. Boken berör även lärarnas förutsättningar att arbeta i skolmiljön samt de lagar och regler lärare behöver förhålla sig till. Boken ger dig även insikter i hur stress och sociala faktorer spelar in i den gemensamma arbetsmiljön.

Pris: 355 kr.

Beställ

Hjärnan i skolan (E-BOK)

ISBN 9789163774744

Hjärnan i skolan är en nyskriven bok som förklarar hur barnets växande hjärna påverkar inlärning. Boken grundas på en grundläggande föreläsning om hur hjärnan utvecklas och mognar under skolåren och hur det påverkar inlärningen. Boken berör även lärarnas förutsättningar att arbeta i skolmiljön samt de lagar och regler lärare behöver förhålla sig till. Boken ger dig även insikter i hur stress och sociala faktorer spelar in i den gemensamma arbetsmiljön.

Pris: 149 kr inkl moms

Beställ