#00 Presentation av Hjärnpodden och Kristina Bähr

24 oktober 2016

Det här avsnittet är en kort presentation av Hjärnpodden, syftet och presentation av mig – Kristina Bähr. Kristina är specialistläkare i barnmedicin och är numera verksam i skolan som skolläkare på deltid. Kristina har arbetat som skolläkare sedan 2004. Sedan 2010 driver Kristina företaget Exist.se med inriktning på att utbilda om hjärnan på jobbet och i skolan.

Kristina arbetar med professionell certifierad coach (PCC) och chefshandledning, samt föreläser om hjärnan i jobb och i skolan.

2015 gav Kristina ut boken ”Hjärnan i skolan – möt barnen där de är” (Exist Publishing) för att öka förståelse och acceptans för den växande hjärnan och olikheter.

 

Mer om Kristina

Kristina har utbildat sig till läkare vid Karolinska Institutet och tog examen 2000. Efter allmäntjänstgöringen (AT)börjande Kristina arbeta som barnläkare (ST) vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och arbetade där till 2010.

Att inte sova på nätterna under alla nattjourer har gjort att jag i dag anpassar mitt arbetsliv efter att få sova. Jag arbetar inte nattjourer längre och bättre kan skapa tid för återhämtning. Jag har ett stort behov av att lära nytt och Hjärnpodden var/är ett projekt där jag får chans att lära nytt hela tiden. Allt är nytt! Att spela in, redigera, ladda upp, tagga, intervjua…

Som egen företagare finns även möjlighet att få utlopp för en ständig lärhunger.

Vem vet vad som kommer här näst?
Hjärnpodden

One Response to “#00 Presentation av Hjärnpodden och Kristina Bähr”

Leave a Reply

  • (will not be published)