#32 – Led med hjärnan – social inkludering på jobbet

23 augusti 2016

I detta femte avsnitt om att leda med hjärnan pratar Kristina Bähr och Eva Hamboldt inkluderande arbetsklimat.

Varför är det nödvändigt för att vi ska trivas och kunna göra vårt bästa?

Vad händer egentligen i hjärnan när vi upplever socialt utanförskap?

Inkludering handlar om att hörsamma vårt mänskliga behov av att tillhöra en grupp. På jobbet får det sociala spelet stora konsekvenser och behöver hörsammas – i synnerhet för vår psykosociala arbetsmiljö. Psykosociala undermåliga förhållanden drabbar många människor och leder till ökad värk och ökad känslighet för fysisk smärta.

Hur kan organisationen, ledaren, ledningsgrupper och enskilda medarbetare påverka och ta ansvar för detta och förstå vilka konsekvenser ”dåligt” beteende påverkar oss människor? Du når Kristina Bähr och Eva Hamboldt via LinkedIn och via respektive hemsidor.

Tidigare avsnitt i serien om ledarskap

Övriga avsnitt om hjärnan och ledarskap hittar du i avsnitt 27 (Fördomar och mångfald), 24 (Självreglering), 21 (SCARF) och 19 (Att leda med hjärnan).

Exist.se

Neuroledarskapipraktiken.se
Hjärnpodden

Leave a Reply

  • (will not be published)