#24 – Leda med hjärnan 3 – Självreglering – Eva Hamboldt

2 maj 2016

I detta tredje avsnitt om att leda med hjärnan pratar Kristina Bähr med Eva Hamboldt igen utifrån neuroledarskapsperspektivet. Denna gång handlar det om självreglering.

Hur kan vi ha nytta av att veta hur hjärnan arbetar för att ha tillgång till våra kognitiva förmågor på jobbet? När vi människor känner oss stressade eller hotade kommer vi behöva hitta sätt för självreglering våra impulser, eftersom vi stänger av våra kognitiva förmågor annars till förmån för våra försvarsbeteenden. Självreglering är en viktig ledaregenskap, som kan tränas upp för att öka mentaliseringsförmåga och perspektivtagande.

Det har ju visat sig att det går att träna och att det har goda hälsoeffekter, effekter på effektivitet och samarbete på jobbet. Om olika sätt att träna självreglering och vad det får för effekter pratar vi om i detta avsnitt.

Eva Hamboldt går att nå via LinkedIn. Eva Hamboldt arbetar som neuroledarskapskonsult på Inferno Communications och har bakgrund inom kommunikation.

Kristina Bähr är barnläkare och chefshandledare.

Länk till bloggen på Sörmlands Nyheter om positiva emotioners lågmäldhet och negativa emotioners högljuddhet hittar du här.

 

Leave a Reply

  • (will not be published)