#23 – Språkstörning – intervju med Birgitta Bäckström

28 april 2016

I det här avsnittet pratar vi om språkstörning och de svårigheter det innebär för lärandet att ha en språkstörning.
Birgitta Bäckström arbetar som specialpedagog med inriktning på tal, språk och kommunikation med ett långt professionellt liv bakom sig i de här frågorna. Birgitta har arbetat på SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) med just språkstörning. I avsnittet tar vi upp flera strategier man kan pröva i en lärsituation med ett barn eller elev med språkstörning.

Vi pratar även om andra svårigheter elever med språkstörning behöver få hjälp med, exempelvis sociala situationer då en bristande språklig förmåga ofta leder till fler missförstånd och det i sin tur kan skapa fler konflikter eller undandragande.

De här eleverna behöver ofta mer pedagogiskt stöd och socialt stöd under längre tid för att kunna lyckas i sitt skolarbete på ett optimalt sätt för sin förmåga.

Strategier

Lyssna på materialet (kan ibland vara svårt eftersom just språkförståelsen är påverkad)
Använda dator
Extra studiehandledning
Bildmaterial, bildstöd
Film
Tecken som alternativ kommunikation (TAKK)
Skriva för hand
Material i ämnena i nivå med språkförståelsen
Mer TID

Ytterligare material finns att ladda ner på SPSM. Där finns en utmärkt sida om Språkstörning och även om handledningsstrategier för olika åldrar.

Förskola och skola
För tonåringar

För att komma i kontakt med Birgitta Bäckström kontaktar du henne via LinkedIn och för att nå Kristina Bähr kan du antingen skicka ett meddelande här på sidan eller ta kontakt på Hjärnpoddens sida på Facebook.

Ställ gärna frågor på Hjärnpoddens sida på Facebook eller kommentera här.

Leave a Reply

  • (will not be published)