#21 – Ledarskap – med hjärnan: SCARF-modellen

9 april 2016

I detta avsnitt möter vi Eva Hamboldt igen och pratar vidare om ledarskap och hjärnan.

Vi pratar om Neuroledarskapsmodellen om vår sociala hjärnas behov. När de här behoven inte är tillgodosedda kommer vi uppfatta andra och vår sociala miljö som hotfull och svara med oro, ilska, skam och försvarar oss på olika sätt.

Om vi får våra behov tillgodosedda i våra sociala behov kommer vi uppleva belöning och vilja bidra.

Vi pratar även om hjärnans grundläggande sociala ”default” läge som innebär att hjärnan processar social information hela tiden. Särskilt när vi vilar, eller tappar koncentration vid exempelvis möten.

SCARF står för status, certainty, autonomy, relatedness och fairness. I avsnittet pratar vi om de här fem sociala behoven vi människor hela tiden scannar av i vår miljö.

Eva Hamboldt når du via LinkedIn och Kristina Bähr når du via hemsidan Exist.se eller via LinkedIn.

Leave a Reply

  • (will not be published)