#19 – Leda med hjärnan – varför behöver ledare veta något om hjärnan?

29 mars 2016

Ju mer vi lär oss om vår komplicerade hjärna blir det allt tydligare att arbetslivet grundprinciper – att forcera och prestera – inte alltid gagnar människor bäst i organisationer. Kanske gagnar det inte heller företagets överlevnad bäst heller?
Det finns goda skäl att komplettera ledarskapsmodeller, psykologiska modeller och SMARTa mål i organisationer med att förstå mer om hjärnans arbetssätt och funktion.

I det här avsnittet möter vi Eva Hamboldt som har en masterutbildning i Neuroleadership från Neuroleadership Institute. Eva förklarar en del grundläggande begrepp om hur hjärnan fungerar och varför ledare, chefer och medarbetare skulle ha nytta av att förstå mer om hjärnans funktion – kopplat till försvar, beteende och kommunikation.

David Rock – grundare till Neuroleadership Institute – säger att neuroledarskap är till för att göra organisationer mänskligare.

Hjärnan arbetar utifrån några grundläggande principer. Dels vill vi alltid minimera hot och maximera belöning.

Våra grundläggande försvar för olika upplevelser av hot är, som bekant, fight, flight and freeze (slåss, fly och spela död). I en organisation tar det sig ofta uttryck i olika icke önskvärda beteenden. Hur det kan se ut pratar vi om i avsnittet.

I avsnittet pratar vi även om SCARF – modellen (David Rocks akronym) för;

Status
Certainty (trygghet, förutsägbarhet)
Autonomi
Relatedness (relationer och samhörighet)
Fairness (rättvisa).

Om vi inte känner oss tillgodosedda i dessa sociala behov, kommer vi uppleva hot och behöva hantera den ökade stress det innebär. Vi diskuterar hur det kan påverka arbetsmiljö, trivsel och stressrelaterade symptom.

Du når Eva Hamboldt via LinkedIn. Eva håller öppna utbildningar i Stockholm under våren 2016 om hur du optimerar ledarkapaciteten utifrån hjärnans kapacitet. Mer info om utbildningen hittar du här.

Kristina Bähr når du som vanligt lättast via mail

David Rocks bok; ”Hjärnan på jobbet: lugnare, smartare, effektivare” hittar du på Bokus och Adlibris

Eva Hamboldt LinkedIn

Kristina Bähr LinkedIn

Exist.se

Leave a Reply

  • (will not be published)